1 2 3 4 5 6 7 8

Анкетна карта за изследване на удовлетвореността от предлаганите стоки и услуги от ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД

 

АНКЕТНА КАРТА

Анкетата е анонимна. Чрез попълването на анкетната карта Вие ни помагате да подобрим нашите продукти и услуги. Оградете или подчертайте Вашия отговор.

 


 

  1. Моля посочете към коя потребителска група принадлежите:

     Частно лице
     Неправителствена организация
     Търговска компания
     Орган на законодателната, изпълнителната или съдебната власт
     Медии
     Друго

  2. Кои продукти и услуги, предоставяни от ЮЗДП ползвате най-често?


     Препоръки:
     

  3. Как оценявате качеството на предлаганите продукти и услуги от ЮЗДП?

     Много добро
     Добро
     Задоволително
     Незадоволително
     Лошо

  4. Как оценявате отношението и професионализма на нашите служители?

     Много добро
     Добро
     Задоволително
     Незадоволително
     Лошо

  5. Как оценявате навременното публикуване на информация, нейната точност и пълнота?

     Много добро
     Добро
     Задоволително
     Незадоволително
     Лошо

  6. С какво според Вас можем да променим или допълним нашите дейности, за да станат услугите и продуктите ни по-качествени?


     Препоръки:
     

  Код за сигурност:   number