1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2021 - 4 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Белица [email protected] 2100 ръчно бране и събиране на шишарки 150кг-415, 13лв;почистване на площи за залесяване - 7, 5дка/647, 43лв;почвоподготовка 15дка- 4145, 34лв;залесяване -15дка1032, 085лв;попълване на горски култури 15, 5дка-1048, 27лв;отглеждане на горски култури -90дка-6170, 93 13497 Собствени работници   15.03.2021
ДГС Белица [email protected] 2101 отглеждане на млади наъаждения без материален добив 99дк-5407, 41лв 5407 Собствени работници   15.03.2021 15.03.2021
ДГС Белица [email protected] 2102 поддържане на същесвуващи минерализовани ивици 8430лм-11114, 57лв 11114 Собствени работници   15.03.2021 15.03.2021
ДГС Белица 07444 23 16 [email protected] 2103 почистване на площи за залесяване-12дка-882, 93лв;почвоподготовка- 25дка-5862, 97лв;залесяване-25дка-1501, 40лв;отглеждане на горски култури-50дка2647, 40лв 10925 Собствени работници   15.03.2021