1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоТП „Държавно горско стопанство Белица”


Общата площ на ТП ДГС „Белица” е 8340,0 ха, от които 7838,3 ха са държавни горски територии. Надморската височина варира от 600 м до 2150 м. 
Районът на стопанството попада в Континентално-средиземноморската климатична област. Хидроложките условия са сравнително добри. През западната част на територията на стопанството минава най-голямата река в региона - Белишка, а през източната - Вотрачка река, които са притоци на Места.


НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ
21/09/2020
ТП ДГС Белица уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
24/08/2020
ТП ДГС Белица уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
17/08/2020
ТП ДГС Белица уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад