1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Белица - Дата на обявата: 11.03.2020
Преписка ID: 9097072
Предмет: Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП "ДГС Белица".
Валидна до (вкл.): 30.03.2020