1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Белица - Дата на обявата: 26.06.2019
Преписка ID: 02724-2019-0054
Предмет: Осигуряване на пренос и достъп на ел. енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 48 месеца"
Валидна до (вкл.): 26.06.2019