1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Белица - Дата на обявата: 19.06.2019
Преписка ID: 02724-2019-0048 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Белица" за срок от 36 месеца"