1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНовиниОТКРИТ КОНКУРС

ОТКРИТ КОНКУРС


17/07/2018

 „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ от горските територии на ТП „ДГС Белица“ до двора на административната сграда  на ТП ДГС Белица

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР