1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2018 - 5 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1705 залесяване садене на бб фиданки с подобрен меч на Колесов -65дк -7755лвпоълване на горски култури 41дка -5574лвотглеждане на корски култури 382дка -19132лв 32461 Собствени работници   28.03.2018 28.03.2018
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1801 почистване на площи за залесяване 11дка 810лвпочвоподготовка 15дка- 4765 5575 Собствени работници   28.03.2018 28.03.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1802 отгледни сечи без материален добив 98дка- 5665 5665 Собствени работници   28.03.2018
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1803 поддържане на минерализовани ивици 10428лм -12648лв 12648 Собствени работници   28.03.2018
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1804 подпомагене на естественото възобновяване 88дка- 5969лв 5969 Собствени работници   28.03.2018