1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 4 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1901 почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на горски култури 35424 Собствени работници   25.03.2019
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1902 отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветления 67дка 5341, 29лв, прочистка 37дка - 2927, 57лв 8268 Собствени работници   25.03.2019
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1904 подпомагане на естественото възобновяване чрез отглеждане на подраст и изсичане на подлес 88 дка за 7545, 48лв 7545 Собствени работници   25.03.2019
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1905 мероприятия в семепроизводни градини 42дка за 3934, 28лв 3934 Собствени работници   25.03.2019