1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2018 - 18 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1800 ак, бб, здб, чб, 353 351 84 182 108 1078 27817 Открит конкурс

20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1802 бб, чб, 244 343 46 90 0 723 18873 Открит конкурс

20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1803 бб, бк, ела, см, трп, 332 100 14 150 31 627 16187 Открит конкурс

20.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1804 бб, ела, см, 739 205 30 40 89 1103 27068 Открит конкурс

14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1806 бб, бк, ела, см, трп, 134 189 47 177 16 563 15134 Открит конкурс

14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1809 бб, бк, ела, см, 415 209 59 142 62 887 22795 Открит конкурс

14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1810 бб, бк, ела, см, трп, 304 286 78 106 42 816 21037 Открит конкурс

14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1808 бб, бк, здб, трп, 665 32 1 823 50 1571 43980 Открит конкурс

14.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1811 бб, 49 50 3 11 2 115 2940 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1812 бб, ела, см, 95 105 1 24 0 225 5756 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1813 бб, ела, см, 166 32 1 5 5 209 5105 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1815 бб, см, 125 17 0 4 14 160 3861 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1816 бб, бк, ела, см, трп, 206 24 1 47 18 296 7361 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1817 бб, см, 71 30 0 14 0 115 2902 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1818 бб, 118 106 1 13 0 238 5974 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1819 бб, см, 149 8 0 2 2 161 3888 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1820 бб, см, 41 24 0 7 0 72 1815 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1821 бб, ела, см, трп, 24 54 0 12 0 90 2342 Договаряне   ПРОВЕДЕНА