1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 5 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1901 бб, бк, здб, чб, 246 317 41 137 56 797 38911 Електронен търг

20.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1904 бб, ела, см, 529 112 9 38 82 770 56287 Явен търг

05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1907 бб, бк, ела, см, 491 315 62 61 52 981 62041 Явен търг

05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1908 бб, бк, ела, см, чб, 397 215 31 179 23 845 51829 Явен търг

05.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1911 бб, бк, ела, здб, см, 397 175 68 82 35 757 47508 Явен търг

05.02.2019
ПРОВЕДЕНА